domingo, agosto 16, 2009

Rússia - 3 melhores no FC Porto


Sergey Nikolaevich Yuran
Sergey Yuran

Vasiliy Sergeevich Kulkov

Dmitriy Anatolyevitch Alenichev
Dmitriy Alenichev